Uwaga!

Do poprawnego działania tej strony wymagane jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce!
Po włączeniu obługi JavaScript, prosimy odświeżyć stronę.

Audyt zewnętrzny projektów unijnych - KUC

Audyt zewnętrzny projektów unijnych

Korzystanie z dotacji unijnych pomaga w rozwoju biznesu, jednak wiąże się z pewnymi wymogami. Nie kończą się one na umiejętnym wypełnieniu wniosku – sam projekt musi być odpowiednio zrządzany, a uzyskane środki należy spożytkować w sposób zgodny zasadami dofinansowania. Gwarancją, że tak się stanie jest wykonywany przez zewnętrzny podmiot obowiązkowy audyt prawidłowości wykorzystania przyznanego dofinansowania.

Jako biuro rachunkowe jesteśmy w pełni przygotowani do wykonywania tego typu kontroli. Nasi specjaliści płynnie poruszają się w tematyce dotacji unijnych, a dzięki bogatemu doświadczeniu oraz świetnemu przygotowaniu merytorycznemu, uzyskane wyniki są niezwykle dokładne.

W ramach współpracy sprawdzamy dokumenty związane z prowadzeniem projektu, badamy stan wykorzystania środków i weryfikujemy zgodność wykonywanych działań z wymogami projektu. W rezultacie prowadzonych przez nas kontroli w krótkim terminie uzyskiwana jest rzetelna ocena analizowanych projektów.

Audyt zewnętrzny projektów unijnych obejmuje przede wszystkim kontrolę:

  • czy firma korzystająca z dotacji unijnych wdrożyła zalecenia wcześniejszych kontroli oraz usunęła ewentualne nieprawidłowości;
  • czy projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa;
  • czy badana firma posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym.

Ponadto sprawdzeniu podlegają również:

  • poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
  • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
  • metoda monitorowania projektu (osiągania celu projektu);
  • archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
  • dodatkowo, w niektórych przypadkach, sprawdzana jest również prawidłowość przeprowadzania procedury przetargowej

Porozmawiajmy o Twoich finansach

Dziękujemy za wysłanie formularza

Imię i nazwisko: Adres e-mail: Nr telefonu:
W czym możemy Ci pomóc?

Masz więcej pytań? Oferujemy darmowe konsultacje!

Zapraszamy do kontaktu:+48 606 950 857biuro@kucbr.pl
Kuc Biuro Rachunkowe

Ligonia 40/6
40-037 Katowice
biuro@kucbr.pl

606 950 857

Zapisz się na newsletter