Uwaga!

Do poprawnego działania tej strony wymagane jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce!
Po włączeniu obługi JavaScript, prosimy odświeżyć stronę.

oferta - KUC
Porozmawiajmy o Twoich finansach

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Nie czujesz się pewnie w obszarze podatków? Z trudnością przychodzą Ci kontakty z urzędami? Rachunkowość i finanse nigdy nie były Twoją mocną stroną?
Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Tychach. Czeka tu na Ciebie grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą, doradzą i właściwie zajmą się finansami Twojej firmy.
Outsourcing usług księgowych to rozwiązanie nie tylko przynoszące oszczędność kosztów, ale mogące generować zyski.
Dowiedz się więcej.
Zapraszamy Cię na darmowe konsultacje!

NASZE USŁUGI POZWOLĄ CI:

 • mieć dostęp do aktualnej wiedzy podatkowo-kadrowej
 • prawidłowo rozliczać działalność firmy
 • optymalizować finanse firmy
 • czuć się bezpiecznie, nie ponosić konsekwencji ewentualnych błędów zatrudnionego księgowego
ZOBACZ JAK DOJECHAĆ: kliknij mapę, aby zobaczyć jej powiększenie

POZNAJ NASZE USŁUGI

Dla Ciebie zajmiemy się:
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP, PFRON
 • sporządzanie zestawień niezbędnych dla sprawozdawczości zarządczej
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z planem kont
 • ewidencja przychodów i wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS
 • wykonanie całoroczne i miesięczne obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R)
 • informacje dla pracowników ZUS RMUA
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • rozliczanie czasu pracy pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy, inne nieobecności)
 • dokumentacja dotycząca stażu pracy
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • opracowanie regulaminów: pracy, wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • obsługa kontroli ZUS i PIP
 • przygotowanie business planu
 • analiza finansowa: płynności, wskaźnikową, nakładów inwestycyjnych,
 • prognozy finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływów pieniężnych) dla potrzeb uzyskania finansowania
 • prowadzenie rozrachunków
 • monitorowanie przeterminowanych płatności,
 • wystawianie wezwań do zapłaty
 • obsługa rachunku bankowego: wprowadzanie do systemu bankowego przelewów, monitorowanie wpływów, negocjacje z bankiem kursów walut
 • doradztwo i przeprowadzanie przekształceń spółek i osób fizycznych
 • pomoc w przypadku kontroli
 • sporządzanie deklaracji, pism, wniosków o interpretacje i innych pism z zakresu postępowania podatkowego
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z UE
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
 • opracowywanie studium wykonalności
 • badanie rynku, analizy
 • negocjacje
 • szkolenia kadry zarządzającej projektem
 • przygotowywanie projektów dotyczących Kapitału Ludzkiego (tzw. miękkich - szkoleniowych, promocyjnych, integracyjnych itp.)

OFERUJĄC NASZE USŁUGI GWARANTUJEMY

Porozmawiajmy o Twoich finansach

Dziękujemy za wysłanie formularza

Imię i nazwisko: Adres e-mail: Nr telefonu:
W czym możemy Ci pomóc?

Masz więcej pytań? Oferujemy darmowe konsultacje!

Zapraszamy do kontaktu:+48 606 950 857biuro@kucbr.pl
Kuc Biuro Rachunkowe

Ligonia 40/6
40-037 Katowice
biuro@kucbr.pl

606 950 857

Zapisz się na newsletter